Zakendoen In China

Succesfactoren voor Nederlandse bedrijven in China

Eind 2011 rondde ik in Londen Cum Laude mijn Master “International Business Management for China” af met mijn scriptieonderzoek naar succesfactoren voor Nederlandse bedrijven in China. Uiteraard was al ontzettend veel onderzoek gedaan naar succesfactoren voor Westerse bedrijven in China, maar nog geen enkel onderzoek had zich specifiek gericht op Nederlandse bedrijven. In tegenstelling tot bestaande onderzoeken besloot ik eveneens te kijken naar managementimplicaties; goed om te weten op welke factoren je als bedrijf moet letten, maar hoe ontwikkel je nou precies die “critical success factors” (CSF)?

Op basis van een uitgebreid literatuuronderzoek en een enquête gehouden onder 27 Nederlandse bedrijven kwamen 12 CSF naar voren. Onderstaand een overzicht van deze factoren op volgorde van significantie, waarbij de eerste 3 zelfs als cruciaal kunnen worden beschouwd. De significantie is bepaald aan de hand van de feedback van de meest succesvolle bedrijven. 

“Critical Success Factors” (CSF)

 1. Awareness of the main cultural differences.
 2. Companies’ key personnel’s personal involvement in China.
 3. Persistence and patience.
 4. Experiential knowledge.
 5. The owner’s previous experience.
 6. Demonstrate a long-term commitment.
 7. Understand “guanxi” and be able to effectively develop it.
 8. Being an effective cross-cultural communicator.
 9. Adapt the company’s management practices.
 10. Communicate and clarify the required adaptations.
 11. Objective knowledge.
 12. Increase control as a result of responding to the Chinese government’s business policy formations

Goed, hoe kunnen we deze factoren nu het beste implementeren? In het kort: er zijn vijf fundamentele managementimplicaties om mee te nemen. 

1. Verschillende CSF zoals een lange termijn commitment en volharding en geduld kunnen niet worden gerealiseerd als hier geen financieel vermogen voor is. We moeten ons bewust zijn van het feit dat de meeste succesfactoren tijd kosten om te ontwikkelen. Hier moeten we als bedrijf zowel financieel als mentaal écht op zijn voorbereid.

2. Het is – vooral in de opstartfase van bedrijfsactiviteiten in China – sterk aan te raden om een Chinese agent of Chinees personeel aan te nemen, aangezien zij zeer waardevol kunnen zijn bij het ontwikkelen van een aantal verschillende CSF. Zij hebben bijv. de benodigde ervaring opgedaan, kunnen ons veel leren over effectieve communicatie met Chinezen en zijn in staat om effectief guanxi op te bouwen. 

3. Een bewustzijn van de belangrijkste cultuurverschillen komt als meest cruciale succesfactor naar voren. Echter, dit bewustzijn moet enkel dienen als richtlijn; hoe kunnen we ons het beste gedragen en wat staat ons (ongeveer) te wachten? Hoe belangrijk dit bewustzijn ook is, het is nóg belangrijker om stereotyperingen achterwege te laten, om open-minded te blijven en vooral te reageren op de situatie zoals die zich voordoet op dat specifieke moment en in uw specifieke situatie. Logisch? Maybe. Het is onbewust toch niet altijd hetgeen wij ook daadwerkelijk doen

4. Daarnaast bevestigt dit onderzoek dat er niet één specifieke strategie of CSF is die leidt tot succes. Ieder bedrijf is uniek en moet daardoor bij het prioriteren van de succesfactoren altijd kritisch blijven kijken naar zijn of haar specifieke industrie en andere individuele bedrijfskenmerken, zoals het aantal jaren dat het bedrijf operatief is in China evenals (lange-termijn) bedrijfsdoelstellingen. Bijvoorbeeld, de aanwezigheid van ‘key-personnel’ in China is minder belangrijk voor een transportbedrijf met geringe activiteit in China dan voor een bedrijf binnen de groothandel en retail industrie waarbij echt specifiek producten worden ingekocht of verkocht in China. Wanneer een bedrijf bewust de tijd neemt om de CSF te prioriteren aan de hand van de individuele situatie zal de meest effectieve combinatie worden gecreëerd. 

5. Als laatste is het belangrijk om bewust te blijven van het feit dat China zich de afgelopen jaren op een unieke manier heeft ontwikkeld en het ondernemingsklimaat verandert nog altijd mee. Deze snelle ontwikkelingen in China moeten we continue blijven volgen en ernaar streven om alles dat ons bedrijfsresultaat negatief kan beïnvloeden voor te blijven. Kortom, we moeten niet alleen bepalen welke CSF cruciaal zijn op dít moment, nog belangrijker, we moeten bepalen welke factoren cruciaal zullen zijn in de toekomst. Een non-stop proces dat een bedrijf goed moeten monitoren en dat onze voortdurende en zorgvuldige aandacht vereist.

Never give up. Today is hard. Tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine.

永不放弃。今天很辛苦,明天会更糟,但是后天将会是阳光。

– Jack Ma

Deel dit artikel

Work with me

There is no limit to what we can achieve. Together we take your company to the next level.